สื่อสุขภาพจิต

สื่อสุขภาพจิตทั้งหมด (พบ 69 รายการ)

11 มกราคม 2564

หลักสูตรอบรมการปฐมพยาบาลทางใจ (psychology first aid) 8 นาที

การปฐมพยาบาลทางใจ (psychology first aid)

กลุ่มวัย : มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , อสม.สุขภาพจิตชุมชน , สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

อ่านต่อ...

18

11 มกราคม 2564

แนงทางการบรูณาการงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

กลุ่มวัย : มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , อสม.สุขภาพจิตชุมชน , สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

อ่านต่อ...

22

11 มกราคม 2564

การสร้างวัคซีนใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน

การสร้างวัคซีนใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน Enhancing mental health community vaccines to build community immunity

กลุ่มวัย : มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , อสม.สุขภาพจิตชุมชน , สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

อ่านต่อ...

17

11 มกราคม 2564

แนวทางการสร้างวัคซีนใจในครอบครัว

กลุ่มวัย : มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , อสม.สุขภาพจิตชุมชน , สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

อ่านต่อ...

15

11 มกราคม 2564

แนวทางการสร้างวัคซีนใจในชุมชน

กลุ่มวัย : มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , อสม.สุขภาพจิตชุมชน , สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

อ่านต่อ...

12

11 มกราคม 2564

แนวทางการสร้างวัคซีนใจเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน

กลุ่มวัย : มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , อสม.สุขภาพจิตชุมชน , สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

อ่านต่อ...

11

11 มกราคม 2564

นวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน สู้ภัย COVID-19 ปี 2563 ถอดรหัสคุณค่าในชุมชน

กลุ่มวัย : สื่อวัยทำงานสำหรับประชาชนทั่วไป , สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

อ่านต่อ...

12

12 พฤษจิกายน 2563

คู่มือฝึกอบรมการดูแลด้านสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง

กลุ่มวัย :

อ่านต่อ...

66

12 พฤษจิกายน 2563

ชุดความรู้การเยี่ยมบ้านตามโปรแกรมเสริมสร้างพลังใจญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียง

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ , มาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , อสม.สุขภาพจิตชุมชน

อ่านต่อ...

99

07 ตุลาคม 2563

ชุดความรู้ในการปฏิบัติตัว ชีวิตวิถีใหม่ New Normal : เสริมพลังใจ ชีวิตวิถีใหม่ ใครๆก็ทำได้

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

279

08 พฤษภาคม 2563

7 วิธี ดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด-19

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

2289

08 พฤษภาคม 2563

5 ร. ดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด-19

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

1053

08 พฤษภาคม 2563

ดูแลใจผู้สูงวัยอย่างไร ไม่ให้วิตกกังวลกับโควิด-19

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

654

08 พฤษภาคม 2563

วิธีดูแลใจเด็กๆ ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

1441

08 พฤษภาคม 2563

แนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

552

08 พฤษภาคม 2563

วัคซีนใจ ในชุมชน (4 สร้าง 2 ใช้)

กลุ่มวัย : อื่นๆ

อ่านต่อ...

1136

08 พฤษภาคม 2563

9 วิธี จัดการกับความเครียด

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

900

08 พฤษภาคม 2563

3 ขั้นตอน ฝึกสมาธิ ช่วยคลายเครียดและวิตกกังวล

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

486

08 พฤษภาคม 2563

5 ต. ดูแลใจ กักตัวอย่างไร ไม่เครียด

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

292

08 พฤษภาคม 2563

ทำยังไง? ให้หายเครียด

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

548