สื่อสุขภาพจิต

สื่อสุขภาพจิตทั้งหมด (พบ 59 รายการ)

08 พฤษภาคม 2563

7 วิธี ดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด-19

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

950

08 พฤษภาคม 2563

5 ร. ดูแลใจ สู้ไวรัสโควิด-19

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

465

08 พฤษภาคม 2563

ดูแลใจผู้สูงวัยอย่างไร ไม่ให้วิตกกังวลกับโควิด-19

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

309

08 พฤษภาคม 2563

วิธีดูแลใจเด็กๆ ในช่วงไวรัสโควิด 19 ระบาด

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

782

08 พฤษภาคม 2563

แนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

280

08 พฤษภาคม 2563

วัคซีนใจ ในชุมชน (4 สร้าง 2 ใช้)

กลุ่มวัย : อื่นๆ

อ่านต่อ...

360

08 พฤษภาคม 2563

9 วิธี จัดการกับความเครียด

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

332

08 พฤษภาคม 2563

3 ขั้นตอน ฝึกสมาธิ ช่วยคลายเครียดและวิตกกังวล

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

186

08 พฤษภาคม 2563

5 ต. ดูแลใจ กักตัวอย่างไร ไม่เครียด

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

134

08 พฤษภาคม 2563

ทำยังไง? ให้หายเครียด

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

210

08 พฤษภาคม 2563

อินโฟกราฟฟิก 3I "I am - I have - I can"

กลุ่มวัย : วัยทำงาน , สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

179

08 พฤษภาคม 2563

เลิกเหล้า เลิกได้

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

98

08 พฤษภาคม 2563

4 วิธี สุขภาพจิตดีทั้งองค์กร

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

99

08 พฤษภาคม 2563

5 วิธี ดูแลใจคนทำงาน ไม่ให้หมดไฟ (Burn out) กับไวรัสโควิด-19

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

111

08 พฤษภาคม 2563

20 กิจกรรม ทำอยู่บ้าน

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

73

08 พฤษภาคม 2563

ห่ า ง กันสักพัก แต่รักเหมือนเดิม

กลุ่มวัย : สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

117

21 เมษายน 2563

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

200

14 เมษายน 2563

แผ่นพับเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสังคม-จิตใจผู้สูงอายุ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

192

14 เมษายน 2563

การจัดกิจกรรมความสุข 5 มิติ สำหรับผู้สูงอายุ

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

226

14 เมษายน 2563

ชุดความรู้การเยี่ยมบ้านเพื่อการดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังที่ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มวัย : ผู้สูงอายุ

อ่านต่อ...

289