สื่อสุขภาพจิต

กลุ่มวัย : วัยทำงาน (พบ 17 รายการ)

08 พฤษภาคม 2563

9 วิธี จัดการกับความเครียด

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

771

08 พฤษภาคม 2563

3 ขั้นตอน ฝึกสมาธิ ช่วยคลายเครียดและวิตกกังวล

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

411

08 พฤษภาคม 2563

ทำยังไง? ให้หายเครียด

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

464

08 พฤษภาคม 2563

อินโฟกราฟฟิก 3I "I am - I have - I can"

กลุ่มวัย : วัยทำงาน , สื่อความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านต่อ...

314

08 พฤษภาคม 2563

เลิกเหล้า เลิกได้

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

200

08 พฤษภาคม 2563

4 วิธี สุขภาพจิตดีทั้งองค์กร

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

222

21 เมษายน 2563

คู่มือการดูแลสังคมจิตใจบุคลากรสุขภาพในภาวะวิกฤตโควิด-19

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

312

14 เมษายน 2563

Motion Graphic 5 ต. ดูแลใจกักตัวอย่างไร...ไม่เครียด

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

199

14 เมษายน 2563

5 วิธี ดูแลใจคนทำงาน ไม่ให้หมดไฟ (Burn out) กับไวรัสโควิด-19

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

207

09 ธันวาคม 2562

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

478

09 ธันวาคม 2562

แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

439

09 ธันวาคม 2562

แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

813

09 ธันวาคม 2562

แบบประเมินความเครียด

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

806

09 ธันวาคม 2562

แบบประเมินความสุขคนไทย (15 ข้อ)

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

3819

09 ธันวาคม 2562

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

536

09 ธันวาคม 2562

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

1002

28 พฤษจิกายน 2562

ขับขี่ปลอดภัย "ไร้ความรุนแรง"

กลุ่มวัย : วัยทำงาน

อ่านต่อ...

282